નકશો – મા.ગુ.યા. ભાગ ૧

તા. 22.11.2009 થી 04.03.2010 દરમ્યાન અમે કરેલ યાત્રાના પ્રવાસ માર્ગનો નકશો.

નકશા પર ક્લિક કરવાથી એન્લાર્જડ ઇમેજ જોવા મળશે.

Advertisements

About અખિલ સુતરીઆ

મારા વિશે મારે કંઇક કહેવાનું હોય તો, .... થોડુ વિચારવું પડે. મને મારી ઓળખ કરાવે .... એવા એક જ્ણની તલાશમાં છું.
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s