27.11.2010

ગુગલ અને યાહુ પર ત્રણેક ઇકોમ્યુનીટીનું મોડરેશન કરવામાં જાત જાતના અનુભવ થાય છે.

સારી જાણવા જેવી અને જણાવવા લાયક જાણકારી સૌને મોકલવાનો આનંદ થાય પણ વાચકો તે વાંચે છે કે પછી ધડામ દઇને ડીલીટ કરે છે તે ખબર ન પડે.

હવે એમ થાય છે કે,

કોઇ એક જ સ્થળેથી વિચારોને વહેતા કરવા જેમણે વાંચવા હશે તે પોતાનો આઇડી રજીસ્ટર કરી લેશે.

અત્યારે સુધીમાં થોડી સમજ અને વધુ પડતા ઉત્સાહમાં આવી જઇને બ્લોગનો પથારો કરી મૂક્યો .. જેવા કે,

અંતરના ઊંડાણમાંથી ….. http://akhilsutaria.wordpress.com/

તેજાબ ….. http://tejaab.wordpress.com/

વિચારસરીતા ….. http://eexpress.wordpress.com/

માર્ગદર્શન ગુજરાત યાત્રા …. https://mdyatra.wordpress.com/

અને

અખિલ ટીવીના ગુજરાતી ઇમુખપત્ર ….. https://groups.google.com/group/akhiltv

તેમજ

અખિલ ટીવીના અંગ્રેજી મુખપત્ર ….. https://groups.google.com/group/akhil-tv

ઉપરાંત

વલસાડ સમાચાર …. https://groups.google.com/group/valsadsamachar

આ બધું ય, હવે લાગે છે કે, પ્રમાણમાં બહોળો પસારો થઇ ગયો છે

અને

નિ:શુલ્ક માર્ગદર્શન ફિલ્મ શોની પ્રવૃત્તિને પ્રાથમિકતા આપી હોવાથી હવે મેનેજ કરવાનું ફાવતું નથી.

એટલે,

બસ હવે … માત્ર મારે મારી જીવન સફરની ડાયરી જ લખવી એવો નિર્ણય લઇ રહ્યો છું.

મારી ડાયરી www.akhiltv.com પર

અથવા http://mstj.wordpress.com/ ક્લિક કરવાથી વાંચી શકાશે.

તમે ઇચ્છો તો ‘ડાયરી’ પર સબસ્ક્રાઇબ કરીને મારી તમામ પોસ્ટ સીધેસીધી તમારા મેઇલબોક્ષમાં પણ મેળવી શકશો.

ચાલો ત્યારે, થોડી વધુ સરળતા સાથે જીવવાના મારા આ પ્રયાસમાં સહયોગ કરશો. જાગ્યા ત્યારથી સવાર ખરૂંને ?

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment